Algemene Voorwaarden

Men kan lid worden van Fitnesscentrum Body Art door zich in te schrijven voor een maand- of een jaarabonnement

-          Het inschrijfgeld bedraagt 25,= en dient bij inschrijving te worden voldaan.
-          Vanaf de inschrijfdatum wordt een gedeelte van de maand in rekening gebracht tot de 1e van de volgende maand. Dit bedrag dient eveneens bij inschrijving te worden voldaan.
-          De daarop volgende contributie kan alleen per automatische incasso betaald worden.
-          Opzegging van het lidmaatschap kan per 1e van de maand met een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode. (Het jaarabonnement is na 1 jr maandelijks opzegbaar). Opzegging kan alleen schriftelijk bij het fitnesscentrum; daarvoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar. Men kan zich niet beroepen op telefonische of mondelinge opzegging.
-          Gebruikmaking van het fitnesscentrum en haar terrein geschiedt voor eigen risico. Fitnesscentrum Body Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures, dan wel beschadigde, vernielde en/of zoekgeraakte goederen.